Bok: Hva skjer med Internett og web?

Hva skjer.jpg

Tre milliarder Internett-brukere kan ikke ta feil. Nettet er ikke bare nyttig, det er helt nødvendig. Det samme gjelder web. Den søkbare webben består av rundt 40 milliarder websider. I 2014 brukte nesten to tredeler av befolkningen i EU Internett daglig. Men forskjellene i nettbruk er store på det europeiske kontinentet, fra Danmarks 85 prosent daglige brukere til 32 prosent i Romania. Nesten alt vi gjør som knytter oss til samfunnet involverer Internett og web. Man kan sette en stor E eller D (for elektronisk eller digital) foran nesten alle sentrale aktiviteter og sektorer i samfunnet. Men la oss også huske på at en tredel av innbyggerne i den utviklede delen av verden og to tredeler i utviklingsland brukte ikke Internett i 2013. Temaet for boken er nettet og web som samfunnsmessige infrastrukturer. Det handler mye om hva som har skjedd siden ca. 2000, da reguleringen og kommersialiseringen av nettet tok av for alvor. Mye har skjedd.Stikkord: Sosiale medier, medieselskapenes vekst, videostrømming til folket, gjennomgripende overvåkning. Det er faktisk ikke helt korrekt å hevde at nettet kom for å bli. Hva er egentlig likt det nettet vi hadde i 1993? Kanskje dekker Internett-begrepet over en helt annen realitet enn da?