Bok: Ansiktet foran makten. Om politisk lederskap

Bokens tema er politisk lederskap mellom politikken og folket, mellom beslutningene og tilslutningen til dem. Om den tilliten som lederen må skape og hente i offentligheten. Boken handler om politisk lederskap over tid, generelt og konkret. Den handler om politikkens mest menneskelige og synlige side, og i et demokrati derfor også en av dens viktigste. I alle politiske systemer artikuleres politisk makt som personmakt. Makten må legemliggjøres, den må tilskrives enkeltmennesket.

Demokratisk politikk er med to ord, legitime beslutninger. Beslutninger skal anerkjennes som gyldige og de skal være effektive. Politikk er et system med sine prosedyrer og politiske programmer. Dette kan bety at lederen i seg selv, ikke betyr all verden. Demokrati er et system og menneskene i det kommer og går. Hvem som bekler ulike embeter er vel da ikke avgjørende? Erfaringen tilsier noe annet selv i stabile demokratier som det norske. Politikk ivaretas av politiske ledere med det de har i seg av lederskap, med politisk autoritet. Å forstå politisk autoritet slik det forandrer seg i takt med andre sider av samfunnet er å bli nærmere kjent med vårt politiske system, og hvordan det forandres.