Mediesamfunnets moral

Mediesamfunnets moral

En sosiologisk og etisk diskusjon om verdier og moral i spenningsfeltet mellom journalistikk, kilder og publikum. Den handler om moral og verdier slik de utfordres og uttrykkes i mediesamfunnet, og spør: Hvordan kan medienes etikk begrunnes? Hva er medienes eget bidrag til sin egen og samfunnets moral? Hva er deres rolle i et konfliktfylt verdenssamfunn? Tre perspektiver står sentralt: diskursetikk, dydsetikk og nærhetsetikk.

Forlag: 
Utgivelseår: 
2001
ISBN: 
9788253022895
Utgave: 
1
Format: 
Innbundet
Språk: 
Bokmål