Publikasjoner

 

Rasmussen, Terje (2019) Offentlig mening som politikkens omverden 2000-2020 [Public opinion as the environment of politics.] Mediehistorisk tidsskrift. Vol. 16.(32) pp 33-64 (metadata)
Rasmussen, Terje (2017) 1945 - 1960: Ettpartistatens mange stemmer. i: Gripsrud, Jostein (red.) (2017) Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Oslo: Universitetsforlaget (metadata)
Rasmussen, Terje (2017) "Mediated Frustration and Self-Legitimation". In: Rethinking Power and Legitimacy in the Digital Era. Mauro Barisione and Asimina Michailidou eds. London: Palgrave Macmillan (metadata)
Rasmussen, Terje (2015). "Politics, Press and the Euro-missiles. The Take-off of the Euro-missile Conflict in Norway." In: The Nordic Media and the Cold War. Nordicom. Chapter 13. pp 255-270. ISBN: 9789187957154. (metadata)
Rasmussen, Terje (2015). "Politiske memoarer: en typologi og to vendinger". In: Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024585. Kapittel 20. pp 257- 268 (metadata)
Rasmussen Terje (2015) "Sosiologiske studier av medier." In: H. Larsen (red.) Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget. pp 171-180 (metadata)
Rasmussen, Terje (2014). "Politisk offentlighet og legitimitet i EU: Sosiologiens bidrag." Sosiologi i dag. (2) pp 51-74 ISSN: 0332-6330 (metadata)
Rasmussen, Terje (2014). "Internet and the Political Public Sphere". Sociology Compass. 8:12 pp 1315-1329 ISSN: 1751-9020 doi: 10.1111/soc4.12228 (metadata)
Ardis Storm-Mathisen, Marcela Frugård, Jo Helle-Valle og Terje Rasmussen (2013): "Forbruks- og livsstilsjournalistikk i NRK: En studie av Forbrukerinspektørene (FBI) og Puls sett i lys av NRKs allmennkringkastingsforpliktelser." Oslo: Statens institutt for forbruksforskning. 135 pp SIFO Fagrapport (metadata)
Rasmussen, Terje (2013). "Internet-based media, Europe and the political public sphere. Media Culture and Society." 35:1 pp 97-104. ISSN: 0163-4437 doi: 10.1177/0163443712464563 (metadata)
Rasmussen, Terje (2012) "Veiledningsjournalistikk. Om å lede vei og å gå seg vill." In: M. Eide, L.O. Larsen og H. Sjøvaag. (red.) Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget. pp 215-230 (metadata)
Katrine Ytterdal Sørum, Katrine Helstad, Åste Sandve Amarloui og Terje Rasmussen (2012): "Pressenormers bidrag til journalistikkens selvstendiggjøring." Norsk Medietidsskrift nr. 1, pp 130-150 (metadata)
Liestøl, Gunnar; Doksrød, Anne; Ledas, Saunas og Rasmussen, Terje (2012). "Sensory Media: Multidisciplinary Approaches in Designing a Situated & Mobile Learning Environment for Past Topics." International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM). 6:3 pp 18-24 ISSN: 1865-7923 (metadata)
Gunnar Liestøl, Tomas Stenarson and Terje Rasmussen (2011) "Mobile innovation: designing and evaluating situated simulations." Digital Creativity. Vol. 22.(3) pp 174-186 (metadata)
Rasmussen, Terje (2010) With Marika Lüders and Lin Prøitz: "Emerging personal media genres." New Media and Society Vol. 12.(6), pp 947-963 (metadata)
Gunnar Liestøl and Terje Rasmussen (2010) "In the Presence of the Past. A field trial evaluation of a situated simulation design reconstructing a viking burial scene." In: Media Inspirations for Learning. What makes the Impact?. Budapest: European Distance and E-Learning Network. (metadata)
Rasmussen, Terje (2010) "Devices of Memory and Forgetting: A Media-Centered Perspective on the "Present Past"". in: E. Røssaak (ed.) The Archive in Motion. New Conceptions of the Archive in Contemporary Thought and New Media Practices. Novus Forlag, s.109-126 (metadata)