Portrettbilde

Terje Rasmussen

...is a sociologist and professor of media studies at the University of Oslo. Rasmussen’s research interests include political sociology and political theory, the history of public opinion and popular sovereignty, the history of the media, online journalism and transformations of the European public sphere. He is the author of several books and articles on political history, digital media, ethics, journalism and social theory – among them Social Theory and Communication Technology (Ashgate, 2000), Digital Media Revisited: Theoretical and Conceptual Innovation in Digital Domains (with Gunnar Liestøl and Andrew Morrison, eds.) (the MIT Press 2003), and Personal Media and Everyday Life – A Networked Lifeworld, (Palgrave 2014). Among his most recent books (in Norwegian) is a social history of the Norwegian political public sphere since 1945: Offentlig parlamentarisme – politisk strid og offentlig mening 1945 – 2000 (Pax 2015), and the biography of the leading Norwegian political profile Finn Gustavsen: Folkesosialisten (2020)

Folkesosialisten. Biografien om Finn Gustavsen

gustavsen_forside_lav-200x200.jpg

En biografi om en av Norges mest sentrale politiske skikkelser i 1960- og 1970-årene. Journalist, redaktør, stortingsrepresentant, partiformann, parlamentarisk leder. En retorisk jonglør og en opposisjonens mester. En demokratisk sosialist mellom livstrett sosialdemokrati og dogmatisk kommunisme. Et stridens sentrum. Utgitt av forlaget Manifest

Offentlighetens historie

allmenningen1.png

ALLMENNINGEN er en stort anlagt beretning om offentligheten i Norge, redigert av Jostein Gripsrud. Mitt bidrag omhandler perioden 1945 - 1960.

Bok: Ansiktet foran makten. Om politisk lederskap

Bokens tema er politisk lederskap mellom politikken og folket, mellom beslutningene og tilslutningen til dem. Om den tilliten som lederen må skape og hente i offentligheten. Boken handler om politisk lederskap over tid, generelt og konkret. Den handler om politikkens mest menneskelige og synlige side, og i et demokrati derfor også en av dens viktigste. I alle politiske systemer artikuleres politisk makt som personmakt. Makten må legemliggjøres, den må tilskrives enkeltmennesket.

Book (Open access): The Internet Soapbox. Perspectives on a changing public sphere

The book, published in august 2016, confronts predominating political theory with actual changes followed by the web and social media facing the public sphere. It seeks to clarify to what extent political theory takes account of such changes, and vice versa, the book examines in what ways contemporary Internet development continues to carry further the values of openness and argument. The general idea is to mobilise political ideas that directly and indirectly address the nature and functions of our current amorphous and complex public sphere, with an emphasis on the implications of the Internet, including the web and social media. I argue that the predominant normative concept of ‘the public sphere’ is unsuited to help us understand contemporary opinion-formation and legitimacy. A free Open Access publication.

Bok: Hva skjer med Internett og web?

Tre milliarder Internett-brukere kan ikke ta feil. Nettet er ikke bare nyttig, det er helt nødvendig. Det samme gjelder web. Den søkbare webben består av rundt 40 milliarder websider. I 2014 brukte nesten to tredeler av befolkningen i EU Internett daglig. Men forskjellene i nettbruk er store på det europeiske kontinentet, fra Danmarks 85 prosent daglige brukere til 32 prosent i Romania. Nesten alt vi gjør som knytter oss til samfunnet involverer Internett og web. Man kan sette en stor E eller D (for elektronisk eller digital) foran nesten alle sentrale aktiviteter og sektorer i samfunnet. Men la oss også huske på at en tredel av innbyggerne i den utviklede delen av verden og to tredeler i utviklingsland brukte ikke Internett i 2013. Temaet for boken er nettet og web som samfunnsmessige infrastrukturer. Det handler mye om hva som har skjedd siden ca. 2000, da reguleringen og kommersialiseringen av nettet tok av for alvor. Mye har skjedd. Stikkord: Sosiale medier, medieselskapenes vekst, videostrømming til folket, gjennomgripende overvåkning. Det er faktisk ikke helt korrekt å hevde at nettet kom for å bli. For hvor mye er egentlig likt det nettet vi hadde i 1993? Kanskje dekker dagens Internett-begrep over en helt annen realitet. 

Hva skjer.jpg