Luhmann

Luhmann

Niklas Luhmann er sosiologiens fremste teoretiker etter andre verdenskrig. Boken gir en generell innføring i Luhmanns sosiologiske systemteori med vekt på medienes rolle i samfunnet. Forfatteren redegjør for de sentrale begrepene og posisjonene i systemteorien slik den er utviklet av Luhmann. Med utgangspunkt i Luhmanns systemteori stilles spørsmålet hvordan det komplekse medie- og informasjonssamfunnet består – på tross av stigende kompleksitet.

Forfatter(e): 
Utgivelseår: 
2003
ISBN: 
8276748856
Utgave: 
1
Format: 
Heftet
Antall sider: 
219
Språk: 
Bokmål