Undervisning: Forelesninger, seminarer og veiledning

Høsten 2022:

MEVIT 4425 Offentlighetens historie i et medievitenskapelig perspektiv 

Foreleser: T.R.

Ni samlinger med forelesninger og seminarer.

To spor: Norsk offentlighetshistorie og offentlighetsteori. To bøker:

Gripsrud J. (red.) (2018) (kap. 1+ 4-10, 430 s.) (kap.)

Gripsrud J. (et. al.) (eds.) (2010) (312 s.) (sections) Pensum i alt: 742 s.