Fagbokforlaget

Luhmann

Luhmann

Niklas Luhmann er sosiologiens fremste teoretiker etter andre verdenskrig. Boken gir en generell innføring i Luhmanns sosiologiske systemteori med vekt på medienes rolle i samfunnet. Forfatteren redegjør for de sentrale begrepene og posisjonene i systemteorien slik den er utviklet av Luhmann. Med utgangspunkt i Luhmanns systemteori stilles spørsmålet hvordan det komplekse medie- og informasjonssamfunnet består – på tross av stigende kompleksitet.

Nettverksformelen

Nettverksformelen

Boken handler om hvordan sosiale mønstre dannes; hvordan en liten krusning kan bli til store skjelv, til ikke-planlagte mønstre i organisasjoner, politikk, markeder og dagligliv. Boken setter søkelyset på dynamiske nettverk som følger sin egen nettverkslogikk. Den tar opp lille verden-fenomenet, svake bånd, emergens, supernoder, terskler, kaskader og epidemier. Boken presenterer nye måter å forstå nettverksfenomener på, med eksempler fra mange sider av samfunnslivet: bilkøer, bombing, terrorceller, opptøyer, multinasjonale selskaper, bestselgere, reklame, pandemier og skandaler.