IJ-forlaget

Mektig og aktverdig

Mektig og aktverdig

Journalistikkens historie er historien om en gradvis utskilling av en avansert samfunns­sektor og en særegen kommunikasjonsform. Med på lasset har skapt en selvutviklet etikk som tilfører journalistik­ken legitimitet. Dette har gjort journalistik­kens betraktningsmåte til en av samfunnets mektigste. Boken handler om journalistikk og journalistikkens etikk. Den handler om journalistikk som en måte å iaktta verden på, og hvorfor vi som publikum aksepterer den. Boken viser hvordan journalistikken har bearbeidet seg selv for å bli anerkjent som selve midtpunktet I et komplekst samfunn.