Politiske memoarer: en typologi og to vendinger

List of authors: 
Rasmussen, Terje
Year of publication: 
2015
In book: 
Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon
Sider: 
257-268
Utgiver: 
Universitetsforlaget
ISBN: 
9788215024585
Språk: 
no