Forbruks- og livsstilsjournalistikk i NRK: En studie av Forbrukerinspektørene (FBI) og Puls sett i lys av NRKs allmennkringkastingsforpliktelser.

List of authors: 
Ardis Storm-Mathisen, Marcela Frugård, Jo Helle-Valle og Terje Rasmussen
Year of publication: 
2013
Journal: 
Oslo: Statens institutt for forbruksforskning