Pressenormers bidrag til journalistikkens selvstendiggjøring.

List of authors: 
Katrine Ytterdal Sørum, Katrine Helstad, Åste Sandve Amarloui og Terje Rasmussen
Year of publication: 
2012
Journal: 
1, pp 130-150
Sider: 
130-150