Folkesosialisten

En politisk biografi (under arbeid)