Folkesosialisten

Biografien om Finn Gustavsen. Utgitt på Manifest forlag 2020