Folkesosialisten. Biografien om Finn Gustavsen

gustavsen_forside_lav-200x200.jpg

En biografi om en av Norges mest sentrale politiske skikkelser i 1960- og 1970-årene. Journalist, redaktør, stortingsrepresentant, partiformann, parlamentarisk leder. En retorisk jonglør og en opposisjonens mester. En demokratisk sosialist mellom livstrett sosialdemokrati og dogmatisk kommunisme. Et stridens sentrum. Utgitt av forlaget Manifest