Bak skjermen

bakskjermen.jpg

Boken gir en innføring i web, sosiale medier og de digitale plattformene som styrer mer og mer av våre liv. Det har skjedd dramatiske endringer med Internett og web de siste ti årene, og denne boken går gjennom tekniske, sosiale og kulturelle sider ved utviklingen, særlig etter at digitale plattformer som Facebook og Google ble dominerende. Den presenterer de viktigste teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekkene, og aktørene og maktfaktorene bak.

Forlag: 
Utgivelseår: 
2021
Format: 
Heftet
Språk: 
Bokmål