Suverenitet som begrep og politikk i Norge 1814 - 2024

En studie i konstitusjonell sosiologi. Boken kommer våren 2024