Suverenitet som begrep og politikk i Norge 1814 - 2024

Forsøk på en studie i konstitusjonell sosiologi