Novus forlag

Ansiktet foran makten

9788270998838_hires.jpg

En bok om personlig politisk lederskap i Norge etter andre verdenskrig, i teori og praksis. Hvilke krav stilles til partiledere og regjeringsmedlemmer i en tid med voksende medietrykk? Boken diskuterer teorier om makt og lederskap hos blant andre historikeren Jens Arup Seip og sosiologen Max Weber.