Terje Rasmussen

 
Professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon.

Forskningsparken, Gaustadalleen 21 Oslo

E-post: terje.rasmussen at media.uio.no

Telefon:  + 47 22850441

Forskningsinteresser: Politisk teori og politisk sosiologi, systemteori, journalistikkens endring, Internett og digitale medier, mediehistorie


Terje Rasmussen is a sociologist and professor of media studies at the University of Oslo. Rasmussen’s research interests include the use and transformation of digital personal media in social networks, the sociological controversies that influence the Internet as a political infrastructure, Internet governance, online journalism and transformations of the European public sphere. He is the author and editor of several books and articles on digital media, ethics, journalism and social theory – among them Social Theory and Communication Technology (Ashgate, 2000), Digital Media Revisited: Theoretical and Conceptual Innovation in Digital Domains (with Gunnar Liestøl and Andrew Morrison) (the MIT Press 2003), and Personal Media and Everyday Life – A Networked Lifeworld, (Palgrave 2014). Among his most recent books (in Norwegian) is a social history of the Norwegian political public sphere since 1945: Offentlig parlamentarisme – politisk strid og offentlig mening 1945 – 2000 (Pax 2015).


Research interests: Political theory and political sociology, systems theory, journalism, Internet and digital media, media history

Full name:       Terje Kjerulf Rasmussen (b.1957)

Address:          Department of media and communication (IMK), University of Oslo,

Box 1093, 0317 Oslo, NORWAY

E-mail:            terje.rasmussen at media.uio.no

Phone:             + 47 22850441

Position:          Professor, Department of media and communication, University of Oslo

Degrees:

1995                Dr. Philos., University of Oslo (Thesis: Communication technologies and the Mediation of Social Life)

1984                Cand. Polit., Sociology, University of Bergen /University of California, Santa Cruz

Engagements

2016                Head of Department (IMK)

2013-15          Member of coordinating group for the project ”Monitoring the Freedom of Expression in Norway (Fritt Ord Foundation)

2013- 17          Head of research and PhD at IMK/UiO

2010- 2013      Professor II, (part time) Norwegian Institute for Consumption Research, (SIFO)

2007-autumn Visiting researcher, Oxford Internet Institute, Oxford University

2007-spring   Visiting researcher, European University Institute, Florence

2005-2009       Head of PhD program IMK/UiO

2001-2006      Professor II (part time) Department of information and media studies, University of Bergen

1999-2000       Visiting researcher, University of Wollongong, Australia

1997 -1999      Head of department (IMK)

1997-2007      Co-head (with G. Liestøl) of Research Council Norway project: “Social Transformations of the Internet”

 

 

Mektig og aktverdig

Mektig og aktverdig

Journalistikkens historie er historien om en gradvis utskilling av en avansert samfunns­sektor og en særegen kommunikasjonsform. Med på lasset har skapt en selvutviklet etikk som tilfører journalistik­ken legitimitet. Dette har gjort journalistik­kens betraktningsmåte til en av samfunnets mektigste. Boken handler om journalistikk og journalistikkens etikk. Den handler om journalistikk som en måte å iaktta verden på, og hvorfor vi som publikum aksepterer den. Boken viser hvordan journalistikken har bearbeidet seg selv for å bli anerkjent som selve midtpunktet I et komplekst samfunn.

Digital Media Revisited

Digital Media Revisited

Digital media are not only objects of analysis but instruments for the development of innovative perspectives on both media and culture. Drawing on insights from literary theory, semiotics, philosophy, aesthetics, ethics, media studies, sociology, and education, the contributors construct new positions from which to observe digital media in fresh and meaningful ways.

Nettverksformelen

Nettverksformelen

Boken handler om hvordan sosiale mønstre dannes; hvordan en liten krusning kan bli til store skjelv, til ikke-planlagte mønstre i organisasjoner, politikk, markeder og dagligliv. Boken setter søkelyset på dynamiske nettverk som følger sin egen nettverkslogikk. Den tar opp lille verden-fenomenet, svake bånd, emergens, supernoder, terskler, kaskader og epidemier. Boken presenterer nye måter å forstå nettverksfenomener på, med eksempler fra mange sider av samfunnslivet: bilkøer, bombing, terrorceller, opptøyer, multinasjonale selskaper, bestselgere, reklame, pandemier og skandaler.

Personal Media and Everyday Life

Personal Media and Everyday Life

This book addresses the widespread use of digital personal media in daily life. Through sociological and historical perspectives, it explores the media-enhanced individualization and rationalization of the lifeworld. It addresses the dramatic mediatization of daily life through the writings of such theorists as McLuhan, Habermas and Goffman.

Offentlig parlamentarisme

Offentlig parlamentarisme

En bredt anlagt fremstilling av Norges politiske historie etter krigen med vekt på makten i den offentlige mening. Dette er historien om Norges politiske offentlighet i en avgjørende fase. Boken skildrer kontroverser og skandaler i det politiske Norge i perioden 1945–2000. Vekten ligger på forholdet mellom posisjon, opposisjon og den offentlige mening. Den offentlige mening betraktes som politikkens omverden, som med voksende kraft har innvirket på politikken utenfra. NÅ Open Access

Digitale medier

Digitale medier (3. utg.)

Internett og digitale medier er for lengst blitt selvfølgelige i hverdagen. Denne boken forteller hvor de digitale mediene kommer fra, om teknikken som gjør dem mulige og hvordan de anvendes. Boken gir innsikt i sentrale debatter om nettets utfordringer, som spørsmål rundt opphavsrett og personvern. Boken gir en bred og tverrfaglig innføring i de digitale medienes uttrykk, særtrekk og ikke minst, hvordan de spiller sammen med kultur, politikk og hverdagsliv.