Terje Rasmussen

 
Professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon.

Forskningsparken, Gaustadalleen 21 Oslo

E-post: terje.rasmussen at media.uio.no

Telefon:  + 47 22850441

Forskningsinteresser: Politisk teori og politisk sosiologi, systemteori, journalistikkens endring, Internett og digitale medier, mediehistorie


Terje Rasmussen is a sociologist and professor of media studies at the University of Oslo. Rasmussen’s research interests include the use and transformation of digital personal media in social networks, the sociological controversies that influence the Internet as a political infrastructure, Internet governance, online journalism and transformations of the European public sphere. He is the author and editor of several books and articles on digital media, ethics, journalism and social theory – among them Social Theory and Communication Technology (Ashgate, 2000), Digital Media Revisited: Theoretical and Conceptual Innovation in Digital Domains (with Gunnar Liestøl and Andrew Morrison) (the MIT Press 2003), and Personal Media and Everyday Life – A Networked Lifeworld, (Palgrave 2014). Among his most recent books (in Norwegian) is a social history of the Norwegian political public sphere since 1945: Offentlig parlamentarisme – politisk strid og offentlig mening 1945 – 2000 (Pax 2015).


Research interests: Political theory and political sociology, systems theory, journalism, Internet and digital media, media history

Full name:       Terje Kjerulf Rasmussen (b.1957)

Address:          Department of media and communication (IMK), University of Oslo,

Box 1093, 0317 Oslo, NORWAY

E-mail:            terje.rasmussen at media.uio.no

Phone:             + 47 22850441

Position:          Professor, Department of media and communication, University of Oslo

Degrees:

1995                Dr. Philos., University of Oslo (Thesis: Communication technologies and the Mediation of Social Life)

1984                Cand. Polit., Sociology, University of Bergen /University of California, Santa Cruz

Engagements

2016                Head of Department (IMK)

2013-15          Member of coordinating group for the project ”Monitoring the Freedom of Expression in Norway (Fritt Ord Foundation)

2013- 17          Head of research and PhD at IMK/UiO

2010- 2013      Professor II, (part time) Norwegian Institute for Consumption Research, (SIFO)

2007-autumn Visiting researcher, Oxford Internet Institute, Oxford University

2007-spring   Visiting researcher, European University Institute, Florence

2005-2009       Head of PhD program IMK/UiO

2001-2006      Professor II (part time) Department of information and media studies, University of Bergen

1999-2000       Visiting researcher, University of Wollongong, Australia

1997 -1999      Head of department (IMK)

1997-2007      Co-head (with G. Liestøl) of Research Council Norway project: “Social Transformations of the Internet”

 

 

Folkesosialisten. Biografien om Finn Gustavsen

gustavsen_forside_lav-200x200.jpg

Denne politiske biografien forteller historien om de første som utfordret Arbeiderpartiet fra venstre etter krigen, om sosialisme på norsk, om partistrider, valgthrillere, og om opp- og nedturer for en av våre mest fargerike og prinsippfaste politikere. Biografien gir et unikt bilde av mennesket Gustavsen – og av vår nære, politiske historie.

Ansiktet foran makten

9788270998838_hires.jpg

En bok om personlig politisk lederskap i Norge etter andre verdenskrig, i teori og praksis. Hvilke krav stilles til partiledere og regjeringsmedlemmer i en tid med voksende medietrykk? Boken diskuterer teorier om makt og lederskap hos blant andre historikeren Jens Arup Seip og sosiologen Max Weber. 

Social Theory and Communication Technology

Social Theory and Communication Technology

The essays in this book address theoretical contributions aimed at the understanding of modern society inhabited by a wide range of new media. The text suggests a “structural hermeneutic” – a view on the public as agents embedded in their lifeworlds (rather than as consumers and receivers), who play a large part in reproducing structural and distanciated processes of meaning. The essays explore the implications of daily digital practices.

Moderne maskiner

Moderne maskiner

Temaet er teknologiens sosiale betydning slik den presenteres hos et knippe fremstående filosofer og sosiologer. Samfunns­teoretiske fortolkninger av teknologiens makt disku­teres med den digitale informasjons­teknologien som sentralpunkt. Blant teoretikere som drøftes er Arnold Gehlen, Jaques Ellul, Herbert Marcuse, Daniel Bell og Ulrich Beck.

Luhmann

Luhmann

Niklas Luhmann er sosiologiens fremste teoretiker etter andre verdenskrig. Boken gir en generell innføring i Luhmanns sosiologiske systemteori med vekt på medienes rolle i samfunnet. Forfatteren redegjør for de sentrale begrepene og posisjonene i systemteorien slik den er utviklet av Luhmann. Med utgangspunkt i Luhmanns systemteori stilles spørsmålet hvordan det komplekse medie- og informasjonssamfunnet består – på tross av stigende kompleksitet.

Mektig og aktverdig

Mektig og aktverdig

Journalistikkens historie er historien om en gradvis utskilling av en avansert samfunns­sektor og en særegen kommunikasjonsform. Med på lasset har skapt en selvutviklet etikk som tilfører journalistik­ken legitimitet. Dette har gjort journalistik­kens betraktningsmåte til en av samfunnets mektigste. Boken handler om journalistikk og journalistikkens etikk. Den handler om journalistikk som en måte å iaktta verden på, og hvorfor vi som publikum aksepterer den. Boken viser hvordan journalistikken har bearbeidet seg selv for å bli anerkjent som selve midtpunktet I et komplekst samfunn.