Terje Rasmussen

 
Professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon.

Forskningsparken, Gaustadalleen 21 Oslo

E-post: terje.rasmussen at media.uio.no

Telefon:  + 47 22850441

Forskningsinteresser: Politisk teori og politisk sosiologi, systemteori, journalistikkens endring, Internett og digitale medier, mediehistorie


Terje Rasmussen is a sociologist and professor of media studies at the University of Oslo. Rasmussen’s research interests include the use and transformation of digital personal media in social networks, the sociological controversies that influence the Internet as a political infrastructure, Internet governance, online journalism and transformations of the European public sphere. He is the author and editor of several books and articles on digital media, ethics, journalism and social theory – among them Social Theory and Communication Technology (Ashgate, 2000), Digital Media Revisited: Theoretical and Conceptual Innovation in Digital Domains (with Gunnar Liestøl and Andrew Morrison) (the MIT Press 2003), and Personal Media and Everyday Life – A Networked Lifeworld, (Palgrave 2014). Among his most recent books (in Norwegian) is a social history of the Norwegian political public sphere since 1945: Offentlig parlamentarisme – politisk strid og offentlig mening 1945 – 2000 (Pax 2015).


Research interests: Political theory and political sociology, systems theory, journalism, Internet and digital media, media history

Full name:       Terje Kjerulf Rasmussen (b.1957)

Address:          Department of media and communication (IMK), University of Oslo,

Box 1093, 0317 Oslo, NORWAY

E-mail:            terje.rasmussen at media.uio.no

Phone:             + 47 22850441

Position:          Professor, Department of media and communication, University of Oslo

Degrees:

1995                Dr. Philos., University of Oslo (Thesis: Communication technologies and the Mediation of Social Life)

1984                Cand. Polit., Sociology, University of Bergen /University of California, Santa Cruz

Engagements

2016                Head of Department (IMK)

2013-15          Member of coordinating group for the project ”Monitoring the Freedom of Expression in Norway (Fritt Ord Foundation)

2013- 17          Head of research and PhD at IMK/UiO

2010- 2013      Professor II, (part time) Norwegian Institute for Consumption Research, (SIFO)

2007-autumn Visiting researcher, Oxford Internet Institute, Oxford University

2007-spring   Visiting researcher, European University Institute, Florence

2005-2009       Head of PhD program IMK/UiO

2001-2006      Professor II (part time) Department of information and media studies, University of Bergen

1999-2000       Visiting researcher, University of Wollongong, Australia

1997 -1999      Head of department (IMK)

1997-2007      Co-head (with G. Liestøl) of Research Council Norway project: “Social Transformations of the Internet”

 

 

Kampen om Internett

Kampen om Internett

Siden dets spede begynnelse har Internett vært et medium for ideer om frihet og åpen kommunikasjon, et mer livskraftig demokrati, men også for en dristigere kapitalisme der noen få giganter dominerer. Internett er en revolusjon, men også et produkt av samfunnsutviklingen. Det samfunnet som skapte det, kan også forandre det, kanskje bryte det ned.